Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Moseboken 37: 25


2000
Han byggde rökelsealtaret av akacieträ; det var fyrkantigt, en aln långt och en aln brett och två alnar högt. Hornen var i ett stycke med altaret.
reformationsbibeln
Och han gjorde rökelsealtaret av akacieträ. Det var fyrkantigt en aln långt och en aln brett, och två alnar högt. Hornen gjordes i ett stycke med det.
folkbibeln
Han gjorde rökelsealtaret av akacieträ. Det var fyrkantigt, en aln långt och en aln brett, och två alnar högt. Hornen gjordes i ett stycke med altaret.
1917
Och han gjorde rökelsealtaret av akacieträ, en aln långt och en aln brett — en liksidig fyrkant — och två alnar högt; dess horn gjordes i ett stycke därmed.
1873
Han gjorde ock rökaltaret af furoträ, en aln långt och bredt, rätt fyrakant, och två alnar högt med sin horn;
1647 Chr 4
oc hand giorde røgAlteret af Sithim træ / en Alen langt oc en Alen brdt / firekant / oc to Alne høyt / Horne der paa vare af det samme.
norska 1930
25 Så gjorde han røkoffer-alteret av akasietre, en alen langt og en alen bredt, firkantet, og to alen høit; hornene på alteret var i ett med det.
Bibelen Guds Ord
Så laget han røkelsesalteret av akasietre. Det var en alen langt og en alen bredt, kvadratisk, og det var to alen høyt. Hornene på alteret var laget i ett stykke med det.
King James version
And he made the incense altar of shittim wood: the length of it was a cubit, and the breadth of it a cubit; it was foursquare; and two cubits was the height of it; the horns thereof were of the same.

danska vers