Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Moseboken 37: 23


2000
Han gjorde de sju lamporna och de tänger och brickor som hörde till av rent guld.
reformationsbibeln
Och han gjorde dess sju lampor, tänger och brickor av rent guld.
folkbibeln
Han gjorde sju lampor till den, likaså lamptänger och brickor till den av rent guld.
1917
Och han gjorde till den sju lampor, så ock lamptänger och brickor till den av rent guld.
1873
Och gjorde de sju lampor, med deras ljusanäpor och släcketyg, af klart guld.
1647 Chr 4
oc hand giorde dens siu lamper / oc dens liuse Saxer / oc dens Tandekar af puurt Guld.
norska 1930
23 Så gjorde han syv lamper til lysestaken og lysesakser og brikker til den av rent gull.
Bibelen Guds Ord
Han laget de sju lampene på lysestaken, vekesaksene og ildpannene til dem av rent gull.
King James version
And he made his seven lamps, and his snuffers, and his snuffdishes, of pure gold.

danska vers