Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Moseboken 37: 16


2000
Han gjorde kärlen som skulle stå på bordet: fat och skålar, bägare och kannor för dryckesoffren, alla av rent guld.
reformationsbibeln
Och han gjorde kärlen till bordet av rent guld: faten och skedarna, skålarna och kannorna som användes till att utgjuta drickoffren med.
folkbibeln
Och han gjorde kärlen till bordet, faten och skålarna, bägarna och kannorna som användes till att utgjuta drickoffren med, allt av rent guld.
1917
Och han gjorde kärlen till bordet av rent guld, faten och skålarna, bägarna och kannorna med vilka man skulle utgjuta drickoffer.
1873
Och gjorde desslikes, af klart guld, redskapen på bordet, fat, skedar, kannor och skålar, der man med ut och in skänkte; 3
1647 Chr 4
Oc giorde alt Redskabet som skulde til Bordet / Fade til / oc Skeer der til / oc Beggere der til / Skaaler som mand ellers ofver Drickoffer udi / af puurt Guld.
norska 1930
16 Så gjorde han karene som skulde stå på bordet, av rent gull, fatene og skålene som hørte til bordet, og begerne og kannene som det skulde ofres drikkoffer med.
Bibelen Guds Ord
Alt utstyret som skulle stå på bordet, laget han av rent gull, fatene, karene, skålene og kannene til bruk når drikkofferet ble båret fram.
King James version
And he made the vessels which were upon the table, his dishes, and his spoons, and his bowls, and his covers to cover withal, of pure gold.

danska vers