Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Moseboken 37: 13


2000
Han göt fyra ringar av guld och fäste dem i de fyra hörnen vid de fyra benen.
reformationsbibeln
Han göt fyra ringar av guld till det och satte ringarna i de fyra hörnen vid de fyra benen.
folkbibeln
Till bordet göt han fyra ringar av guld och satte ringarna i de fyra hörnen vid de fyra benen.
1917
Och han göt till bordet fyra ringar av guld och satte ringarna i de fyra hörnen vid de fyra fötterna.
1873
Och göt dertill fyra gyldene ringar; och satte dem på de fyra hörnen uppå dess fyra fötter;
1647 Chr 4
Oc støbte fire Guldringe der til / oc sætte ringene i de fire Hiørner / som vare paa dets fire Fødder /
norska 1930
13 Så støpte han fire gullringer til det og satte ringene i de fire hjørner på de fire føtter.
Bibelen Guds Ord
Han støpte fire ringer av gull til det, og satte ringene i de fire hjørnene ved de fire beina.
King James version
And he cast for it four rings of gold, and put the rings upon the four corners that were in the four feet thereof.

danska vers