Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Moseboken 37: 10


2000
Han gjorde vidare ett bord av akacieträ, två alnar långt, en aln brett och en och en halv aln högt,
reformationsbibeln
Han gjorde bordet av akacieträ, två alnar långt och en aln brett och en och en halv aln högt,
folkbibeln
Han gjorde bordet av akacieträ, två alnar långt, en aln brett och en och en halv aln högt.
1917
Han gjorde ock bordet av akacieträ, två alnar långt, en aln brett och en och en halv aln högt.
1873
Och han gjorde bordet af furoträ, två alnar långt, en aln bredt, och halfannor aln högt;
1647 Chr 4
Oc hand giorde Bordet af Sithim træ / to Alne langt / oc een Alen bred / oc halfanden Alne høyt.
norska 1930
10 Så gjorde han bordet av akasietre, to alen langt og én alen bredt og halvannen alen høit.
Bibelen Guds Ord
Han laget bordet av akasietre. Det var to alen langt, en alen bredt og en og en halv alen høyt.
King James version
And he made the table of shittim wood: two cubits was the length thereof, and a cubit the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof:

danska vers