Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Moseboken 37: 9


2000
Keruberna höll vingarna lyftade och utbredda så att de skylde locket. De var vända mot varandra, med ansiktena ner mot locket.
reformationsbibeln
Keruberna sträckte sina vingar uppåt, och de övertäckte nådastolen med sina vingar. Deras ansikten var vända mot varandra, mot nådastolen var kerubernas ansikten vända.
folkbibeln
Keruberna bredde ut sina vingar uppåt, så att de övertäckte nådastolen med sina vingar. Deras ansikten var vända mot varandra. Mot nådastolen var kerubernas ansikten vända.
1917
Och keruberna bredde ut sina vingar och höllo dem uppåt, så att de övertäckte nådastolen med sina vingar, under det att de hade sina ansikten vända mot varandra; ned mot nådastolen vände keruberna sina ansikten.
1873
Och de Cherubim uträckte sina vingar ofvan öfver, och öfverskylde dermed nådastolen, och deras anlete stodo tvärtemot hvarsannars; och sågo på nådastolen.
1647 Chr 4
oc Cherubim bridde deres Vinger ud ofven ofver / oc skiulte ofver Naadestolen med deres Vinger : Oc deres Ansicte (stode) den eenis mod den anden / oc Cherubims Ansicter vare mod Naadestolen.
norska 1930
9 Kjerubene holdt vingene utbredt og opløftet, så de dekket over nådestolen med sine vinger, og deres ansikter vendte mot hverandre; mot nådestolen vendte kjerubene sitt ansikt.
Bibelen Guds Ord
Kjerubene stod med vingene utspent der oppe og skygget over nådestolen med vingene sine. De hadde ansiktet vendt mot hverandre. Mot nådestolen var kjerubenes ansikt vendt.
King James version
And the cherubims spread out their wings on high, and covered with their wings over the mercy seat, with their faces one to another; even to the mercy seatward were the faces of the cherubims.

danska vers