Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Moseboken 37: 3


2000
Han göt fyra ringar av guld och fäste dem vid de fyra fötterna på arken, två ringar på ena sidan och två på den andra.
reformationsbibeln
Till den göt han fyra ringar av guld till dess fyra hörn, två ringar på ena sidan och två ringar på andra sidan av den.
folkbibeln
Han göt fyra ringar av guld till den och satte dem över de fyra fötterna på arken, två ringar på ena sidan och två ringar på den andra.
1917
Och han göt till den fyra ringar av guld och satte dem över de fyra fötterna, två ringar på ena sidan och två ringar på andra sidan.
1873
Och göt fyra gyldene ringar till hans fyra hörner; på hvarje sidone två;
1647 Chr 4
Oc støbte den fire Guldringe ofven paa dens fire hiørner / ja to Ringe paa dens eene side / oc to ringe paa dens anden side.
norska 1930
3 Han støpte fire gullringer som han festet i de fire føtter på arken, to ringer på den ene side og to på den andre.
Bibelen Guds Ord
Han støpte også fire ringer av gull til den, som skulle settes i de fire hjørnene, to ringer på den ene siden og to ringer på den andre siden av den.
King James version
And he cast for it four rings of gold, to be set by the four corners of it; even two rings upon the one side of it, and two rings upon the other side of it.

danska vers