Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Moseboken 25: 40


2000
Se till att du gör detta efter de förebilder som du har fått se på berget.
reformationsbibeln
Se till, att du gör efter den förebild, som har visats för dig på berget.
folkbibeln
Se till att du gör detta efter de mönsterbilder som har visats för dig på berget.
1917
Och se till, att du gör detta efter de mönsterbilder som hava blivit dig visade på berget. Tabernaklet, dess täckelse, överdrag, brädställning, förlåt och förhänge.
1873
Och se till, att du allt gör efter den eftersyn, som du på bergena sett hafver.
1647 Chr 4
Oc see til / oc giør det efter deres Lignelse / hvilcken dig blef vjst paa Bierget.
norska 1930
40 Se nu til at du gjør alt efter det billede som blev vist dig på fjellet!
Bibelen Guds Ord
Se til at du lager dem etter det mønsterbildet som ble vist deg på fjellet.
King James version
And look that thou make them after their pattern, which was showed thee in the mount.

danska vers