Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Moseboken 25: 37


2000
Du skall göra sju lampor till lampstället; de skall sättas så att platsen framför blir belyst.
reformationsbibeln
Och du ska göra sju lampor till den, och dess lampor ska lysa så att de ger ljus framför den.
folkbibeln
Du skall göra sju lampor till den. Lamporna skall sättas upp så att de kastar sitt sken över platsen framför den.
1917
Och du skall till den göra sju lampor, och lamporna skall man sätta upp så, att den kastar sitt sken över platsen därframför.
1873
Och du skall göra sju lampor ofvanuppå, så att de lysa emot hvarandra;
1647 Chr 4
Oc du skalt giøre siu Lamper der til / oc mand skal opsætte Lamperne der til / oc lade dem liuse paa hver side der paa.
norska 1930
37 Så skal du gjøre syv lamper til lysestaken; og lampene skal settes således op at lyset faller rett frem for den.
Bibelen Guds Ord
Du skal lage sju lamper til den, og den skal holde lampene oppe så de gir lys foran den.
King James version
And thou shalt make the seven lamps thereof: and they shall light the lamps thereof, that they may give light over against it.

danska vers