Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Moseboken 25: 24


2000
Du skall belägga det med rent guld, och runt omkring det skall du fästa en guldkant.
reformationsbibeln
Och du ska överdra det med rent guld, och göra en guldkant runt omkring det.
folkbibeln
Du skall överdra det med rent guld och du skall göra en guldkant runt omkring det.
1917
Och du skall överdraga det med rent guld; och du skall göra en rand av guld därpå runt omkring
1873
Och du skall bedraga det med klart guld, och göra en gyldene krans omkring det;
1647 Chr 4
Oc beslaa det med Puurt Guld / oc giør en Guldkranz omkring :
norska 1930
24 Du skal klæ det med rent gull og gjøre en gullkrans på det rundt omkring.
Bibelen Guds Ord
Du skal kle det med rent gull, og lage en list av gull helt rundt det.
King James version
And thou shalt overlay it with pure gold, and make thereto a crown of gold round about.

danska vers