Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Moseboken 25: 18


2000
Du skall också göra två keruber av hamrat guld, en vid varje ända av locket,
reformationsbibeln
Och du ska göra två keruber av guld. I drivet arbete ska du göra dem, på båda ändarna av nådastolen.
folkbibeln
Och du skall göra två keruber av guld. I hamrat arbete skall du göra dem och sätta dem vid de båda ändarna av nådastolen.
1917
Och du skall göra två keruber av guld; i drivet arbete skall du göra dem och sätta dem vid de båda ändarna av nådastolen.
1873
Och du skall göra två Cherubim af tätt guld, på båda ändarna af nådastolenom; 5
1647 Chr 4
Oc du skalt giøre to Cherubim af Guld / med drefvit Arbeyde skalt du giøre dem / paa baade enderne ofver Naadestolen :
norska 1930
18 Og du skal gjøre to kjeruber av gull; i drevet arbeid skal du gjøre dem og sette dem ved begge endene av nådestolen.
Bibelen Guds Ord
Du skal lage to kjeruber av hamret gull, du skal lage dem ved de to endene av nådestolen.
King James version
And thou shalt make two cherubims of gold, of beaten work shalt thou make them, in the two ends of the mercy seat.

danska vers