Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Moseboken 25: 15


2000
Bärstängerna skall sitta kvar i ringarna på arken och får inte tas bort.
reformationsbibeln
Stängerna ska sitta kvar i ringarna och får inte tas bort från dem.
folkbibeln
och de skall sitta kvar i ringarna på arken. De får inte tas bort ur dem.
1917
Stängerna skola sitta kvar i ringarna på arken; de få icke dragas ut ur dem.
1873
Och skola de blifva i ringomen, och icke varda utdragna;
1647 Chr 4
Stængerne skulle blifve i Ringene / de skulle icke tagis af dem.
norska 1930
15 Stengene skal bli i ringene på arken, de må aldri tas ut av dem.
Bibelen Guds Ord
Stengene skal sitte i ringene på arken. De skal ikke fjernes fra dem.
King James version
The staves shall be in the rings of the ark: they shall not be taken from it.

danska vers