Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Moseboken 25: 14


2000
och skjuta in dem i ringarna på arkens sidor, så att man kan bära arken med dem.
reformationsbibeln
Du ska skjuta stängerna in i ringarna på sidorna av arken, så att man kan bära arken med dem.
folkbibeln
Stängerna skall du skjuta in i ringarna på sidorna av arken, så att man kan bära arken med dem,
1917
Och stängerna skall du skjuta in i ringarna, på sidorna av arken, så att man med dem kan bära arken.
1873
Och stick dem in i ringarna på sidone af arken, att man må bära honom dermed.
1647 Chr 4
Oc sting Stængerne i ringene ved siderne paa Arcken / ad bære Arcken med dem.
norska 1930
14 Og du skal stikke stengene inn i ringene på sidene av arken, så arken kan bæres på dem.
Bibelen Guds Ord
Du skal sette stengene i ringene på siden av arken, så arken kan bæres med dem.
King James version
And thou shalt put the staves into the rings by the sides of the ark, that the ark may be borne with them.

danska vers