Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Moseboken 25: 11


2000
Du skall belägga den med rent guld både invändigt och utvändigt och omge den med en guldkant.
reformationsbibeln
Du ska överdra den med rent guld. Både invändigt och utvändigt ska du överdra den och ovanpå den ska du göra en krona* av guld runt omkring.
folkbibeln
Du skall överdra den med rent guld på insidan och utsidan och du skall göra en guldkant runt den.
1917
Och du skall överdraga den med rent guld, innan och utan skall du överdraga den; och du skall på den göra en rand av guld runt omkring.
1873
Och du skall bedraga honom med godt guld, innan och utan; och gör en gyldene krans ofvan omkring.
1647 Chr 4
Oc den skalt du beslaa med purt Guld / baade inden oc uden skalt du beslaa den / oc giøre en Guld Kranz ofven omkring den.
norska 1930
11 Den skal du klæ med rent gull, både innvendig og utvendig skal du klæ den med gull; og du skal gjøre en gullkrans på den rundt omkring.
Bibelen Guds Ord
Du skal kle den med rent gull. Både på innsiden og utsiden skal du kle den, og du skal lage en list av gull helt rundt den.
King James version
And thou shalt overlay it with pure gold, within and without shalt thou overlay it, and shalt make upon it a crown of gold round about.

danska vers