Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Amos bog 2

1 Så säger HERREN: För tre överträdelser av Moab, ja fyra, skall jag inte ta tillbaka mitt beslut: Han har ju förbränt benen efter Edoms kung till kalk. 2 Jag skall sända en eld mot Moab, och den skall förtära Keriots palats. Moab skall dö under stridslarm, under härskri vid basuners ljud. 3 Den som är domare skall jag utrota ur landet och alla furstarna skall jag dräpa tillsammans med honom, säger HERREN. 4 Så säger HERREN: För tre överträdelser av Juda, ja fyra, skall jag inte ta tillbaka mitt beslut: De har ju förkastat HERRENS lag och inte hållit hans stadgar utan låtit förleda sig av sina lögngudar som deras fäder hade följt. 5 Jag skall sända en eld mot Juda, och den skall förtära Jerusalems palats. 6 Så säger HERREN: För tre överträdelser av Israel, ja fyra, skall jag inte ta tillbaka mitt beslut: De säljer ju den rättfärdige för pengar och den fattige för ett par skor. 7 Ty de längtar efter att se stoft på de hjälplösas huvuden och kränker rätten för de ödmjuka. Far och son går till samma flicka för att vanhelga mitt heliga namn. 8 På kläder som tagits i pant sträcker de ut sig vid varje altare, och bötfälldas vin dricker de i sin Guds hus. 9 Det var jag som förgjorde amoreerna för dem, ett folk så högrest som cedrar och så väldigt som ekar. Jag förgjorde deras frukt upptill och deras rötter nertill. 10 Det var jag som förde er upp från Egyptens land och som ledde er i öknen i fyrtio år för att ni skulle ta amoreernas land i besittning. 11 Bland era söner väckte jag upp profeter, bland era unga män nasirer. Är det inte så, ni Israels barn? säger HERREN. 12 Men ni gav nasirerna vin att dricka, och profeterna befallde ni: Profetera inte! 13 Se, jag skall pressa ner er så som en vagn pressar ner när den är fullastad med kärvar. 14 Då skall inte den snabbe finna någon tillflyktsort, den starke inte ha någon nytta av sin kraft och hjälten inte kunna rädda sitt liv. 15 Då kan bågskytten inte hålla stånd, den snabbfotade inte komma undan och ryttaren inte rädda sitt liv. 16 Den modigaste bland hjältarna skall på den dagen fly undan naken, säger HERREN.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel