Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Sakarja 1

1 I åttonde månaden* av Darejaves andra regeringsår kom HERRENS ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo. Han sade: 2 HERREN var vred på era fäder. 3 Säg därför till folket: Så säger HERREN Sebaot: Vänd om till mig, säger HERREN Sebaot, så skall jag vända om till er, säger HERREN Sebaot. 4 Var inte som era fäder. För dem predikade gångna tiders profeter och sade: "Så säger HERREN Sebaot: Vänd nu om från era onda vägar och era onda gärningar". Men de lyssnade inte och aktade inte på mig, säger HERREN. 5 Era fäder, var är de? Och profeterna, lever de kvar för evigt? 6 Nej, men mina ord och mina stadgar som jag gav mina tjänare profeterna, de nådde era fäder. Och de vände om och sade: "Som HERREN Sebaot hade beslutat att göra med oss enligt våra vägar och våra gärningar, så har han också handlat med oss." 7 På tjugofjärde dagen i elfte månaden,* som är månaden Sebat, i Darejaves andra regeringsår, kom HERRENS ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo. Han sade: 8 Jag hade en syn om natten, och se, en man red på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan. Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. 9 Jag frågade: "Min herre, vilka är dessa?" Ängeln som talade med mig sade: "Jag vill låta dig se vilka de är.” 10 Mannen som stod bland myrtenträden svarade: "Det är dessa som HERREN har sänt att fara omkring på jorden.” 11 Och de svarade HERRENS ängel som stod bland myrtenträden: "Vi har farit omkring på jorden, och se, hela jorden är lugn och stilla." 12 Då sade HERRENS ängel: "HERRE Sebaot, hur länge skall det dröja innan du förbarmar dig över Jerusalem och Juda städer? Du har visat din förbittring mot dem nu i sjuttio år.” 13 HERREN svarade den ängel som talade med mig, med goda och tröstande ord. 14 Och ängeln som talade med mig sade sedan: "Ropa ut: Så säger HERREN Sebaot: Jag nitälskar för Jerusalem och brinner av nit för Sion. 15 Jag är mycket vred på hednafolken som sitter så säkra, ty medan jag endast var lite vred hjälpte de ondskan att förökas. 16 Därför säger HERREN så: Jag har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Mitt hus skall byggas där, säger HERREN Sebaot, och mätsnöret skall spännas över Jerusalem. 17 Ropa ut än en gång: Så säger HERREN Sebaot: Än en gång skall mina städer flöda över av det som är gott. HERREN skall än en gång trösta Sion, än en gång skall han utvälja Jerusalem."
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel