Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 99

1 HERREN är konung, folken darrar. Han tronar på keruberna, jorden skälver. 2 HERREN är stor i Sion, upphöjd över alla folk. 3 Därför prisar man ditt namn, det stora och fruktansvärda. Helig är han. 4 Konungen i sin makt älskar det rätta. Du håller rättvisa vid makt, i Jakob har du gjort det som är rätt och rättfärdigt. 5 Upphöj HERREN, vår Gud, och tillbed vid hans fotapall! Helig är han. 6 Mose och Aron var bland hans präster, Samuel bland dem som åkallade hans namn. De ropade till HERREN och han svarade dem. 7 I molnstoden talade han till dem. De höll hans vittnesbörd och den lag han gav dem. 8 HERRE, vår Gud, du svarade dem, du var för dem en Gud som förlåter men som också hämnas deras gärningar. 9 Upphöj HERREN, vår Gud, tillbed vid hans heliga berg! Ty helig är HERREN, vår Gud.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel