Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 98

1 En psalm. Sjung för HERREN en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin heliga arm. 2 HERREN har gjort sin frälsning känd, han har uppenbarat sin rättfärdighet för hednafolkens ögon. 3 Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus, hela jorden har sett vår Guds frälsning. 4 Höj jubel till HERREN, alla länder! Brist ut i glädjerop och lovsjung! 5 Lovsjung HERREN med harpa, med harpa och med lovsångs ljud! 6 Blås i trumpeter och horn, höj jubelrop inför konungen, HERREN! 7 Må havet brusa och allt som fyller det, världen och de som bor i den. 8 Må strömmarna klappa i händerna och bergen jubla med varandra 9 inför HERREN, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel