Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 97

1 HERREN är nu konung! Därför må jorden fröjda sig och alla havsländer glädja sig. 2 Moln och töcken omger honom, rättfärdighet och rätt är hans trons grundval. 3 Eld går framför honom och förtär hans fiender runt omkring. 4 Hans blixtar lyser upp världen, jorden ser det och bävar. 5 Bergen smälter som vax inför HERREN, inför hela jordens Herre. 6 Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, och alla folk ser hans härlighet. 7 På skam skall alla de komma som dyrkar avgudabilder och skryter med sina maktlösa gudar. Alla gudar skall tillbe honom. 8 Sion hör det och gläder sig, Juda döttrar jublar över dina domar, HERRE. 9 Ty du, HERRE, är den Högste över hela jorden, högt upphöjd över alla gudar. 10 Ni som älskar HERREN, hata det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem. 11 Ljus strålar fram* för den rättfärdige och glädje för de rättsinniga. 12 Gläd er, ni rättfärdiga, i HERREN, prisa hans heliga namn!
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel