Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 95

1 Kom, låt oss höja glädjerop till HERREN, jubel till vår frälsnings klippa. 2 Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse, höja jubel till honom med lovsång! 3 Ty HERREN är en stor Gud, en stor konung över alla gudar. 4 Han har jordens djup i sin hand, och bergens höjder är hans. 5 Hans är havet, ty han har gjort det, och det torra har hans händer format. 6 Kom, låt oss falla ner och tillbe, låt oss böja knä för HERREN, vår skapare. 7 Ty han är vår Gud och vi är folket i hans hjord, fåren som står under hans vård. I dag, om ni hör hans röst, 8 så förhärda inte era hjärtan som i Meriba, som på Massas dag i öknen, 9 där era fäder frestade mig och satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar. 10 I fyrtio år väckte det släktet min avsky, och jag sade: "De är ett folk som far vilse med sina hjärtan, de vill inte veta av mina vägar." 11 Så svor jag i min vrede: "De skall inte komma in i min vila."
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel