Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 93

1 HERREN är nu konung! Han har klätt sig i höghet. HERREN har klätt sig och rustat sig med makt. Därför står världen fast, den vacklar inte. 2 Din tron är fast grundad från fordom tid, du är från evighet. 3 HERRE, vattenströmmarna höjer sig, vattenströmmarna höjer sin röst, vattenströmmarna höjer sina dånande vågor. 4 Men väldig är HERREN i höjden, mer än bruset av stora vatten, väldiga vatten, havets bränningar. 5 Dina vittnesbörd är sanna alltigenom, helighet tillhör ditt hus, HERRE, för alltid.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel