Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 87

1 En psalm, en sång av Koras söner. Den stad han har grundat står på de heliga bergen. 2 HERREN älskar Sions portar mest bland alla Jakobs boningar. 3 Härliga ting har talats om dig, du Guds stad. Sela. 4 "Rahab* och Babel skall jag räkna bland mina bekännare, likaså Filisteen och Tyrus tillsammans med Kush, dessa är födda där." 5 Om Sion skall det sägas: "Var och en är född där." Och han, den Högste, håller det vid makt. 6 När HERREN upptecknar folken, skall han räkna så: "Dessa är födda där." Sela. 7 Under sång och dans skall man säga: "Alla mina källor har jag i dig."
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel