Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 84

2 För sångmästaren, till Gittit, en psalm av Koras söner. Hur ljuvliga är ej dina boningar, HERRE Sebaot! 3 Min själ längtar och trängtar efter HERRENS gårdar, min själ och min kropp jublar mot levande Gud. 4 Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar: dina altaren, HERRE Sebaot, min konung och min Gud. 5 Saliga är de som bo i ditt hus, de lovar dig ständigt. Sela. 6 Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som har dina vägar i sitt hjärta. 7 När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. 8 De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion. 9 HERRE Gud Sebaot, hör min bön, lyssna, du Jakobs Gud! Sela. 10 Gud, se vår sköld, ge akt på din smordes ansikte! 11 En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i de ogudaktigas boningar. 12 Ty HERREN Gud är sol och sköld, HERREN ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. 13 HERRE Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel