Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 82

1 En psalm av Asaf. Gud står i gudaförsamlingen, mitt ibland gudarna håller han dom: 2 "Hur länge skall ni döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Sela. 3 Skipa rätt åt den fattige och faderlöse, låt den betryckte och utblottade få rättvisa! 4 Befria den fattige och nödställde, rädda honom från de ogudaktigas hand! 5 De vet ingenting och förstår ingenting, de vandrar i mörker, jordens alla grundvalar vacklar. 6 "Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den Högstes söner. 7 Men ni måste ändå dö som människor dör, och falla som var furste faller." 8 Grip in, Gud, håll dom över jorden, ty alla hednafolk är din egendom.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel