Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 8

2 För sångmästaren, enligt gittit.* En psalm av David. HERRE, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himlen. 3 Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt* för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare. 4 När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, 5 vad är då en människa eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an honom? 6 En liten tid* lät du honom vara ringare än* Gud, med ära och härlighet krönte du honom. 7 Du satte honom till HERRE över dina händers verk, allt har du lagt under hans fötter: 8 får och oxar, liksom vildmarkens djur, 9 himlens fåglar och havets fiskar, allt som rör sig i haven. 10 HERRE, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden!
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel