Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 76

2 För sångmästaren, en psalm till stränginstrument, en sång av Asaf. Gud är känd i Juda, i Israel är hans namn stort. 3 I Salem står hans hydda, hans boning i Sion. 4 Där bröt han sönder bågens blixtrande pilar, sköld och svärd, krigets vapen. Sela. 5 Strålande är du, härligare än berg, rika på byte. 6 Modiga män ligger plundrade, de sover sin sista sömn, ingen stridsman kan lyfta sin hand. 7 Genom ditt straffande ord, du Jakobs Gud, ligger både häst och ryttare i dvala. 8 Du, endast du är värd fruktan. Vem kan bestå inför dig när du är vred? 9 Från himlen låter du din dom höras. Jorden förskräckes och blir stilla 10 när Gud står upp till doms för att frälsa alla ödmjuka på jorden. Sela. 11 Människors vrede skall då bli dig till pris, vad som finns kvar av vrede skall du ikläda dig. 12 Ge löften och infria dem åt HERREN, er Gud! Alla som är omkring honom skall bära fram gåvor till den fruktansvärde. 13 Han kuvar furstarnas stolta ande, fruktansvärd är han för kungarna på jorden.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel