Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 75

2 För sångmästaren, "Fördärva inte", en psalm, en sång av Asaf. Vi tackar dig, Gud, vi tackar dig. Ditt namn är nära, man talar om dina under. 3 "På den tid jag har bestämt skall jag fälla en rättvis dom. 4 Jorden och alla som bor där kan vackla, men jag har gjort dess pelare stadiga." Sela. 5 Jag säger till de övermodiga: "Var inte övermodiga!" och till de ogudaktiga: "Upphöj inte hornet!" 6 Höj inte ert horn högt, tala inte trotsigt och fräckt. 7 Ty inte från öster eller väster och inte från öknen kommer upphöjelsen. 8 Nej, Gud är den som dömer, den ene böjer han ner, den andre reser han upp. 9 Ty i HERRENS hand är en bägare. Den skummar av vin, den är full av tillblandad dryck och han häller upp. Alla ogudaktiga på jorden måste dricka den i botten. 10 Men jag skall alltid förkunna och lovsjunga Jakobs Gud. 11 Alla de ogudaktigas horn skall han hugga av, men den rättfärdiges horn skall bliva upphöjt.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel