Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 70

2 För sångmästaren, av David, till åminnelse. Gud, kom till min räddning! HERRE, skynda till min hjälp! 3 Låt dem komma på skam och blygas som står efter mitt liv. Låt dem vika tillbaka och drabbas av vanära som önskar mig olycka. 4 Låt dem vända tillbaka i sin skam som säger: "Rätt åt honom!" 5 Alla som söker dig skall jubla och vara glada i dig. De som älskar din frälsning skall alltid säga: "Högtlovad vare Gud!" 6 Jag är betryckt och fattig, Gud, skynda till mig! Du är min hjälp och befriare. HERRE, dröj inte!
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel