Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 67

3 För sångmästaren , med stränginstrument. En psalm, en sång. Må Gud vara oss nådig och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss, sela, 2 så att man på jorden lär känna dina vägar, bland alla hednafolk din frälsning. 4 Folken må tacka dig, Gud, alla folk må tacka dig. 5 Folkslagen må tacka dig och jubla, ty du dömer folken rätt och leder folkslagen på jorden. Sela. 6 Folken må tacka dig, Gud, alla folk må tacka dig. 7 Jorden ger sin gröda, och Gud, vår Gud, välsignar oss. 8 Må Gud välsigna oss och må alla jordens ändar frukta honom.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel