Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 63

2 En psalm av David när han var i Juda öken. Gud, du är min Gud, tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten. 3 Jag söker dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. 4 Ty din nåd är bättre än liv, mina läppar skall prisa dig. 5 Jag skall lova dig så länge jag lever, i ditt namn skall jag lyfta mina händer. 6 Min själ blir mättad av utsökta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun, 7 när jag kommer ihåg dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. 8 Ty du är min hjälp, under dina vingars skugga jublar jag. 9 Min själ håller sig till dig, din högra hand uppehåller mig. 10 Men dessa som står efter mitt liv och vill förgöra det, de skall fara ner i jordens djup. 11 De skall överlämnas åt svärdet, de skall bli schakalers byte. 12 Men kungen skall glädja sig i Gud. Var och en som svär vid honom skall prisa sig lycklig, ty de lögnaktigas mun skall bli tillstoppad.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel