Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 62

2 För sångmästaren, till Jedutun, en psalm av David. Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning. 3 Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla. 4 Hur länge vill ni rasa mot denne man, tillsammans slå ner honom som om han var en lutande vägg, en nerbruten mur? 5 De rådslår om att störta honom ner från hans höjd. De älskar lögn, med munnen välsignar de, men i sitt innersta förbannar de. Sela. 6 Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer ditt hopp. 7 Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla. 8 Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. 9 Förtrösta alltid på honom, du folk, utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Sela. 10 Människobarn är bara en vindpust, myndiga herrar fulla av lögn. I vågskålen är de för lätta, tillsammans väger de mindre än luft. 11 Lita inte på våld sätt inte ert hopp till stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer. 12 En gång har Gud sagt det, två gånger har jag hört det: Hos Gud är makten, 13 och hos dig, Herre, är nåd. Du lönar var och en efter hans gärningar.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel