Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 61

2 För sångmästaren, till stränginstrument, av David. Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön! 3 Från jordens ände ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar. För mig upp på en klippa som är högre än jag. 4 Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden. 5 Låt mig bo i ditt tält för evigt och ta min tillflykt under dina vingars skugga. Sela. 6 Du, Gud, hör mina löften, du ger mig det arv som tillhör dem som fruktar ditt namn. 7 Du förökar kungens dagar, hans år skall vara från släkte till släkte. 8 Han skall sitta på sin tron inför Gud för evigt. Låt din nåd och sanning bevara honom. 9 Då skall jag alltid lovsjunga ditt namn och infria mina löften dag efter dag.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel