Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 54

3 För sångmästaren, med stränginstrument, en sång av David, när sifiterna kom och sade till Saul: "David håller sig gömd hos oss." Gud, fräls mig genom ditt namn, skaffa mig rätt genom din makt. 4 Gud, hör min bön, lyssna till orden från min mun. 5 Ty främlingar reser sig upp mot mig, våldsmän står efter mitt liv. De har ej Gud för sina ögon. Sela. 6 Se, Gud är min hjälpare, Herren uppehåller min själ. 7 Det onda skall falla tillbaka på mina förföljare, förgör dem, du som är trofast. 8 Med villigt hjärta vill jag offra till dig, jag skall prisa ditt namn, Herre, ty det är gott. 9 Ur all nöd räddar han mig, mitt öga ser mina fienders fall.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel