Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 53

2 För sångmästaren, till mahalát,* en sång av David Dåren säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." Onda och avskyvärda är deras gärningar, ingen finns som gör det goda. 3 Gud blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. 4 Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. 5 Förstår de ingenting, alla dessa ogärningsmän, som äter mitt folk som om de åt bröd och som inte åkallar Gud? 6 Där grips de av förfäran men ingenting finns att frukta, ty Gud skingrar deras ben när de lägrar sig mot dig. Du låter dem komma på skam, ty Gud har förkastat dem. 7 O att det från Sion kom frälsning för Israel! När Gud gör slut på sitt folks fångenskap, då skall Jakob jubla, Israel glädja sig.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel