Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 51

3 För sång mästaren, en psalm av David, när profeten Natan kom till honom, sedan han hade gått in till Bat-Seba. Gud var mig nådig, enligt din godhet, utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. 4 Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd. 5 Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. 6 Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer. 7 Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv. 8 Du vill ju ha sanning i mitt innersta, lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. 9 Rena mig med isop, så att jag blir ren, två mig så att jag blir vitare än snö. 10 Låt mig få höra fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få jubla. 11 Vänd bort ditt ansikte från mina synder, utplåna alla mina missgärningar. 12 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. 13 Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig. 14 Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. 15 Jag vill lära överträdarna dina vägar, så att syndare omvänder sig till dig. 16 Rädda mig från blodsskulder, Gud, du min frälsnings Gud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet. 17 Herre, öppna mina läppar, så skall min mun förkunna ditt lov. 18 Slaktoffer gläder dig inte, annars skulle jag ge dig sådana, brännoffer tycker du inte om. 19 Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. 20 Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar. 21 Då skall du glädja dig åt rätta offer, brännoffer och heloffer, då skall tjurar offras på ditt altare.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel