Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 47

2 För sångmästaren, en psalm av Koras söner. Klappa i händerna, alla folk, höj jubel till Gud med fröjderop! 3 Ty HERREN, den Högste, är fruktansvärd, en stor konung över hela jorden. 4 Han lägger folk under oss, folkslag under våra fötter. 5 Han utväljer åt oss vår arvedel, Jakobs, hans älskades, stolthet. Sela. 6 Gud har farit upp under jubel, HERREN, under basuners ljud. 7 Lovsjung Gud, lovsjung! Lovsjung vår konung, lovsjung! 8 Ty Gud är konung över hela jorden, lovsjung honom med en psalm. 9 Gud är konung över hednafolken, Gud sitter på sin heliga tron. 10 Folkens främsta samlas som Abrahams Guds folk. Ty jordens sköldar tillhör Gud, högt är han upphöjd.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel