Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 46

2 För sångmästaren. En sång av Koras söner till alamot.* Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. 3 Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, 4 om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror. Sela. 5 En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den högstes heliga boning. 6 Gud bor därinne, den vacklar inte, Gud hjälper den när morgonen gryr. 7 Hednafolken larmar, riken vacklar, han låter sin röst höras, då smälter jorden. 8 HERREN Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela. 9 Kom och skåda HERRENS verk! Gärningar som väcker häpnad* gör han på jorden. 10 Han stillar strider över hela jorden, bågen bryter han sönder och bräcker spjutet, vagnarna bränner han upp i eld. 11 "Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden." 12 HERREN Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel