Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 4

2 För sångmästaren, till stränginstrument. En psalm av David. Svara mig när jag ropar, du min rättfärdighets Gud. När jag är trängd, ger du mig utrymme. Var mig nådig och hör min bön. 3 Ni barn till höga herrar, hur länge skall ni kränka min heder? Hur länge skall ni älska tomhet och fara efter lögn? Sela. 4 Ni skall veta hur förunderligt HERREN tar sig an den fromme. HERREN hör när jag ropar till honom. 5 Grips ni av vrede, så synda inte! Tänk efter i era hjärtan under nattens vila och var stilla. Sela. 6 Bär fram rätta offer och förtrösta på HERREN. 7 Många säger: "Vem kan låta oss se det goda?" HERRE, låt ditt ansiktes ljus lysa över oss! 8 Du har skänkt mitt hjärta glädje, mer än då man får säd och vin i mängd. 9 I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, låter mig bo i trygghet.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel