Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 37

1 Av David. Alef Bli inte upprörd över de onda, avundas inte dem som gör orätt. 2 Ty snart klipps de av likt gräs, som gröna örter vissnar de Beth 3 Förtrösta på HERREN och gör det goda, bli kvar i landet och sträva efter trofasthet. 4 Ha din glädje i HERREN, han skall ge dig vad ditt hjärta begär. Gimel 5 Överlämna din väg åt HERREN, förtrösta på honom, han skall göra det. 6 Han skall låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagens sken. Daleth 7 Var stilla inför HERREN och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång, över den som gör upp onda planer. He 8 Avstå från vrede och låt förbittring fara, gräm dig inte, det för bara ont med sig. 9 Ty de onda skall utrotas, men de som vänta på Herren skall ärva landet. Waw 10 Ännu en liten tid och den ogudaktige finns ej mer, när du ser efter hans plats är han borta. 11 Men de ödmjuka skall ärva landet och glädja sig över stor frid. Zajin 12 Den ogudaktige har onda planer mot den rättfärdige, han biter samman sina tänder mot honom. 13 Men HERREN ler mot honom, ty han ser att hans stund kommer. Heth 14 De ogudaktiga drar svärdet och spänner sin båge för att fälla den som är betryckt och fattig, för att slakta dem som går på rätta vägar. 15 Men deras svärd skall tränga in i deras eget hjärta, och deras bågar skall brista. Teth 16 Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktigas stora rikedom. 17 Ty de ogudaktigas armar skall brytas, men HERREN uppehåller de rättfärdiga Jod 18 HERREN känner de fullkomligas dagar, deras arvslott skall bestå för evigt. 19 De skall ej komma på skam i onda tider, i hungerns dagar skall de bli mättade Kaf 20 Men de ogudaktiga skall gå förlorade. HERRENS fiender försvinner som ängarnas prakt, de försvinner som rök. Lamed 21 Den ogudaktige lånar och betalar inte tillbaka, men den rättfärdige är barmhärtig och givmild. 22 HERRENS välsignade skall ärva landet, men de som han förbannar kommer att utrotas. Mem 23 HERREN gör en mans steg fasta och gläder sig över hans väg. 24 Om han faller störtar han ej till marken, ty HERREN håller honom i handen. Nun 25 Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har inte sett den rättfärdige övergiven eller hans barn tigga om bröd. 26 Han är alltid barmhärtig och villig att ge lån, och hans barn är till välsignelse. Samek 27 Vänd dig bort från det onda och gör det goda, så får du bo i landet för evigt. 28 Ty HERREN älskar det rätta, han överger inte sina fromma. Ajin För evigt blir de bevarade, men de ogudaktigas efterkommande blir utrotade. 29 De rättfärdiga skall ärva landet och bo där för evigt. Pe 30 Den rättfärdiges mun talar visdom, hans tunga säger det rätta. 31 Hans Guds undervisning är i hans hjärta, hans steg vacklar inte, Tsade 32 Den ogudaktige vaktar på den rättfärdige och står efter att döda honom. 33 Men HERREN överlämnar honom inte i hans hand och låter honom inte bli fälld, när han ställs inför rätta. Qof 34 Vänta på HERREN och håll dig på hans väg. Han skall upphöja dig så att du får ärva landet. Du skall se hur de ogudaktiga blir utrotade. Resh 35 Jag såg en ogudaktig våldsverkare, han bredde ut sig frodig likt en ceder, som var väl rotad. 36 Han drog vidare och är nu borta. Jag sökte efter honom men fann honom inte. Shin 37 Ge akt på den oklanderlige, se på den rättrådige, det finns en framtid för fridens man. 38 Men syndarna går alla under, de ogudaktigas framtid blir avskuren. Taw 39 De rättfärdigas frälsning kommer från HERREN, han är deras värn i nödens tid. 40 HERREN hjälper dem och befriar dem, han befriar dem från de ogudaktiga och frälsar dem, ty de tar sin tillflykt till honom.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel