Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 3

1 En psalm av David när han flydde för sin son Absalom. 2 HERRE, hur många är inte mina fiender! Många reser sig mot mig. 3 Många säger om mig: "Det finns ingen frälsning för honom hos Gud." Sela.* 4 Men du, HERRE, är en sköld omkring mig. Du är min ära, du lyfter upp mitt huvud. 5 Jag ropar högt till HERREN, och han svarar mig från sitt heliga berg. Sela. 6 Jag lade mig och somnade, jag vaknade igen, ty HERREN håller mig uppe. 7 Jag fruktar ej för skaror av många tusen, som ansätter mig från alla sidor. 8 Stå upp, HERRE, fräls mig, min Gud! Du slår alla mina fiender på kinden,du krossar de ogudaktigas tänder. 9 Hos HERREN finns frälsningen. Låt din välsignelse komma över ditt folk! Sela.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel