Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 28

1 Av David. Till dig, HERRE, ropar jag, min klippa, var ej stum mot mig. Om du är tyst mot mig, blir jag lik dem som far ner i graven. 2 Hör mina böners ljud när jag ropar till dig, när jag lyfter mina händer mot det innersta i din helgedom. 3 För inte bort mig med de ogudaktiga och med ogärningsmän, som talar vänligt med sin nästa men har ondska i sina hjärtan. 4 Löna dem efter deras handlingar, efter deras onda gärningar. Löna dem efter deras händers verk, vedergäll dem för vad de har gjort. 5 Ty de ger inte akt på HERRENS gärningar, på hans händers verk. Därför skall han slå ner dem och inte mer bygga upp dem. 6 Välsignad vare HERREN, ty han har hört mina böner om nåd. 7 HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. 8 HERREN är sitt folks styrka, ett frälsningens värn är han för sin smorde. 9 Fräls ditt folk och välsigna din arvedel, var deras herde och bär dem för evigt!
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel