Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 26

1 Av David. Skaffa mig rätt, HERRE, ty jag är oskyldig, jag förtröstar på Herren utan att vackla. 2 Utforska mig, HERRE, och pröva mig, rannsaka mina njurar och mitt hjärta. 3 Ty din nåd är för mina ögon, jag vandrar i din sanning. 4 Jag sitter ej hos lögnare och umgås ej med hycklare. 5 Jag hatar de ondas församling, hos de ogudaktiga sitter jag inte. 6 Jag tvår mina händer i oskuld, jag vill vandra kring ditt altare, HERRE, 7 för att höja min röst till tacksägelse och förkunna alla dina under. 8 HERRE, jag älskar din boning, den plats där din härlighet bor. 9 Ryck inte bort min själ tillsammans med syndare eller mitt liv tillsammans med blodtörstiga män, 10 som har ondska i sina händer och högra handen full av mutor. 11 Jag är oskyldig, befria mig och var mig nådig. 12 Min fot står på jämn mark. I församlingarna skall jag prisa Herren.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel