Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 20

2 För sångmästaren, en psalm av David. HERREN må höra din bön på nödens dag, Jakobs Guds namn må beskydda dig. 3 Han skall sända dig hjälp från helgedomen, från Sion skall han stödja dig. 4 Han skall tänka på alla dina offer, med välbehag ta emot dina brännoffer. Sela. 5 han skall ge dig vad ditt hjärta begär och fullborda dina planer. 6 Då skall vi jubla över din frälsning och i vår Guds namn resa upp baneret. Herren må besvara alla dina böner. 7 Nu vet jag att HERREN frälsar sin smorde. Han svarar honom från sin heliga himmel, genom väldiga gärningar ger hans högra hand frälsning. 8 Andra förlitar sig på vagnar och hästar, men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds, namn. 9 De sjunker ner och faller, men vi reser oss upp och blir stående. 10 HERRE, fräls oss! Konungen skall svara oss när vi ropar.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel