Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 150

1 Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans makts fäste. 2 Prisa honom för hans väldiga gärningar, prisa honom för hans stora härlighet. 3 Prisa honom med basunklang, prisa honom med psaltare och harpa. 4 Prisa honom med puka och dans, prisa honom med stränginstrument och flöjt. 5 Prisa honom med ljudande cymbaler, prisa honom med klingande cymbaler. 6 Må allt som andas prisa HERREN! Halleluja!
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel