Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 15

1 En psalm av David. HERRE, vem får vistas i ditt tält, vem får bo på ditt heliga berg? 2 Den som lever fullkomligt och lever rättfärdigt, den som talar sanning i hjärtat, 3 den som inte baktalar med sin tunga, inte handlar illa mot sin nästa och inte vanärar sin granne, 4 den som föraktar den förkastlige men ärar dem som fruktar HERREN, den som inte bryter sin ed om än det blir till egen skada, 5 den som inte driver ocker med sina pengar och inte tar mutor för att fälla den oskyldige. Den som handlar så skall aldrig vackla.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel