Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 149

1 Halleluja! Sjung till HERREN en ny sång, hans lov i de frommas församling. 2 Israel skall glädja sig över sin skapare, Sions barn jubla över sin konung. 3 De skall prisa hans namn under dans, till puka och harpa skall de lovsjunga honom. 4 Ty HERREN gläds över sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning. 5 De fromma skall jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd. 6 Guds lov skall vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand, 7 för att hämnas på hednafolken och straffa folken, 8 för att binda deras kungar med kedjor och deras stormän med järnbojor, 9 för att verkställa det domslut som är nedtecknat. Det är en ära för alla hans fromma. Halleluja!
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel