Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 146

1 Halleluja! Lova HERREN min själ! 2 Jag vill lova HERREN så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. 3 Lita inte på furstar, inte på människor som ej kan frälsa. 4 När deras ande lämnar dem, vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet. 5 Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till HERREN, sin Gud, 6 till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem, till honom som är trofast för evigt, 7 som skaffar rätt åt de förtryckta och ger bröd åt de hungriga. HERREN befriar de fångna, 8 HERREN öppnar de blindas ögon, HERREN reser upp de nerböjda, HERREN älskar de rättfärdiga, 9 HERREN bevarar främlingar och styrker faderlösa och änkor, men de ogudaktigas väg gör han krokig. 10 HERREN är konung i evighet, din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja!
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel