Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 14

1 För sångmästaren, av David. Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det goda. 2 HERREN blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. 3 Men alla hava de avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. 4 Förstår de ingenting, alla dessa ogärningsmän, de som äter mitt folk som om de åt bröd och som inte åkallar HERREN. 5 Där grips de av förfäran, ty Gud är hos de rättfärdigas släkte. 6 Den betrycktes råd hånar ni, ty HERREN är hans tillflykt. 7 O, att det från Sion kom frälsning för Israel! När HERREN gör slut på sitt folks fångenskap, då skall Jakob jubla, Israel glädja sig.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel