Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 138

1 Av David. Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta, inför gudarna vill jag lovsjunga dig. 2 Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel, och prisa ditt namn för din nåd och din sanning, ty du har gjort ditt ord stort, utöver allt vad ditt namn hade sagt oss. 3 När jag ropade svarade du mig, du gav mig frimodighet, min själ fick kraft. 4 HERRE, alla jordens kungar skall tacka dig, när de får höra orden från din mun. 5 De skall sjunga om HERRENS vägar, ty HERRENS härlighet är stor. 6 HERREN är upphöjd, men han ser till den ringe, han känner den högmodige fjärran ifrån. 7 Om än min väg går genom nöd, håller du mig vid liv. Mot mina fienders vrede räcker du ut din hand. Din högra hand frälsar mig. 8 HERREN skall fullborda sitt verk för mig. HERRE, din nåd varar i evighet. Överge inte dina händers verk!
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel