Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 136

1 Tacka HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. 2 Tacka gudarnas Gud, ty hans nåd varar i evighet. 3 Tacka herrarnas Herre, ty hans nåd varar i evighet, 4 han som ensam gör stora under, ty hans nåd varar i evighet, 5 han som har gjort himlen med förstånd, ty hans nåd varar i evighet, 6 han som har brett ut jorden över vattnen, ty hans nåd varar i evighet, 7 han som har gjort de stora ljusen, ty hans nåd varar i evighet, 8 solen till att råda om dagen, ty hans nåd varar i evighet, 9 månen och stjärnorna till att råda om natten, ty hans nåd varar i evighet, 10 han som slog de förstfödda i Egypten, ty hans nåd varar i evighet, 11 och som förde Israel ut därifrån, ty hans nåd varar i evighet, 12 med stark hand och uträckt arm, ty hans nåd varar i evighet, 13 han som delade Röda havet mitt itu, ty hans nåd varar i evighet, 14 och lät Israel gå mitt igenom det, ty hans nåd varar i evighet, 15 och skingrade farao och hans här i Röda havet, ty hans nåd varar i evighet, 16 han som förde sitt folk genom öknen, ty hans nåd varar i evighet, 17 han som slog stora kungar, ty hans nåd varar i evighet, 18 och dräpte väldiga kungar, ty hans nåd varar i evighet, 19 Sichon, amoreernas kung, ty hans nåd varar i evighet, 20 och Og, kungen i Basan, ty hans nåd varar i evighet, 21 och som gav deras land till arvedel, ty hans nåd varar i evighet, 22 till arvedel åt Israel , sin tjänare, ty hans nåd varar i evighet, 23 han som tänkte på oss i vår förnedring, ty hans nåd varar i evighet, 24 och som ryckte oss ut ur våra fienders våld, ty hans nåd varar i evighet, 25 han som ger mat åt allt levande, ty hans nåd varar i evighet. 26 Tacka himmelens Gud, ty hans nåd varar i evighet!
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel